ייעוץ וליווי כלכלי למשפחות

ייעוץ כלכלי למשפחות נדרש בכל עת, ובמיוחד, בנסיבות מיוחדות. כל משפחה זקוקה לתכנון פיננסי מסודר ולניהול תקציב מאורגן. תכנית מסודרת יורדת לפרטים כולל הזעירים ביותר על מנת לאפשר התנהלות בריאה. היא כוללת, במידה רבה, גם פתרונות אפשריים למצבים מיוחדים. מומלץ לקבל ייעוץ בחברת Solid – פיננסים ומשכנתאות המתמחה בתחום.

ייעוץ כלכלי למשפחות – על ידי מומחים לנושא

לכל זוג בתחילת חייו, וכמובן, למשפחה מרובת ילדים יש צורך בתכנון כלכלי מסודר. כל אחד מחליט לגבי אורח חייו הפיננסיים בהתאם לצרכיו, הכנסתו, טעמו האישי ועוד. זוג צעיר, לרוב, חי את הרגע אבל יש גם אחרים היודעים שההוצאות הכבדות עוד יגיעו כולל רכישת דירה. בעלי משפחות רבות מרובות ילדים שהכנסתם מצומצמת חייבים לקבל החלטות לגבי כל הוצאה. קיימים כמובן, מצבים אחרים שחלקם הם מצבי ביניים, אבל המשותף לרובם הוא להגיע למצב שבו לא ייווצר חסר כספי מדי חודש. ייעוץ כלכלי מסביר ללקוחות על הדרך הנכונה להוציא את הכספים, על דרכים לחסוך בהוצאות, על הפרשות לפנסיה, על רכישת ביטוחים שונים של נכסים וביטוחי חיים ועוד. ייעוץ יכול להינתן על בסיס שוטף ולרוב, אחת לתקופה. כאשר הוא מיושם היטב ואין משברים חמורים במשפחה אזי התכנית תותאם מדי כמה שנים לצרכים. מצב אחר הוא כאשר יש הזמנה מיוחדת לאחר שעולה הצורך בתכנית הבראה כלכלית. 

בכל הנוגע אל תהליך הייעוץ בפועל, יש צורך בקבלת מלוא הנתונים הנדרשים לצורך בניית תמונת מצב כללית. בכלל זה מקורות ההכנסה, גודל המשפחה, הצרכים הקיימים של כולם, תכניות עתידיות המחייבות הקצאת כספים רבה דוגמת רכישות דירה, אירועי חתונה, בר ובת מצווה, לימודים, טיולים לחו"ל ועוד. יהיה צורך באספקת מסמכים כמו תלושי שכר, דו"חות רווח והפסד – במקרים בהם מדובר בעצמאים, דפי עו"ש ותדפיסי כרטיס אשראי, רשימת חובות לבנקים וגורמים אחרים, ביטוחים, חסכונות, פנסיות ועוד. בשלב הבא ועל יסוד כל החומר המוגש יכין היועץ תכנית כלכלית שמטרתה השוואת רמת ההוצאות להכנסות ובמידת האפשר, הקצאת כספים לחיסכון.

ייעוץ כלכלי למשפחות עם מטרה סופית – ללמוד להתנהל נכון כלכלית

ייעוץ כלכלי למשפחות חייב להיות ריאלי. לא ניתן ליצור תכנית מהודקת מדי שלא ניתן ליישם אותה מעשית, וכמובן, תכנית המאפשרת ויתור על צרכים פחות חשובים, חיפוש מקורות זולים יותר להוצאות, חשיבה להעדפת צרכים חיוניים ועוד. יש צורך לטעת בקרב הלקוחות את האמונה בתכנית והדבר יסייע להם פסיכולוגית לתכנן חייהם. מומלץ להיעזר במומחי חברת  Solid – פיננסים ומשכנתאות המתמחים בתחום.