בדיקת זכאות למשכנתא

זכאות למשכנתא נקבעת על פי פרמטרים שונים. יש הוראות חוק מוכתבות על ידי משרד האוצר, יש כללים והתניות הנקבעות על ידי הגופים הפיננסיים המספקים אותה וכדומה. כל מי שזקוק למשכנתא יכול לבדוק את זכאותו אצל יועץ משכנתאות בעל ניסיון העובד בחברת Solid – פיננסים ומשכנתאות. הוא מכיר את כל החוקים והכללים לעומק. עצות נכונות עשויות לחסוך כסף רב לכל לקוח.

זכאות למשכנתא לדירה ראשונה – משתנה על פי הנסיבות

על פי משרד האוצר – יש קריטריונים לגבי מבקשי משכנתאות כדלקמן: רוכשי דירה ראשונה ניתנת משכנתא בגובה של עד 75% מערך הנכס. למשפרי דיור אשר בבעלותם דירה אחת אותה הם רוצים להחליף – בגובה של עד 70%, ולרוכשי דירה שנייה בגובה של עד 50%. למוסד בנקאי או חוץ בנקאי אין אפשרות להלוות סכומים גבוהים יותר. כל מוסד, מצידו, בונה מסלולי משכנתאות משל עצמו ולכל אחד התניות שונות. המקובלות הן מצבו הכלכלי של הלווה ויכולת ההחזר שלו. מגיש הבקשה חייב לצרף מסמכים בנקאיים דוגמת דפי עו"ש עדכניים לתקופה האחרונה, וכן, תלושי שכר או אישורי רואה חשבון לגובה ההשתכרות. בנוסף, יש להביא דו"ח שמאי מעודכן לגבי ערך הנכס. על פיו תיקבע גובה ההלוואה. לאחר בדיקת פרמטרים אלו תתקבל ההחלטה לגבי אישור הבקשה או סירוב לה. במידה והבקשה מאושרת יש לחתום על הסכם ולצרף אליו פוליסת ביטוח חיים שנועדה להבטיח החזר ההלוואה במקרה של מוות אחד מהלווים. 

בעת בחירת המשכנתא המתאימה, שיקולי הלווה משתנים בהתאם לצרכיו, טעמו האישי, יכולת ההחזר שלו ועוד. ניתן לקבל משכנתא לשנים רבות וככל שהיא תהיה לטווח ארוך כן ההחזר החודשי יהיה נמוך והריבית עליה תהיה גבוהה. בעל יכולת כלכלית יכול לבחור קצרת מועד, ומיעוט יכולת ירצה פריסה ארוכת טווח. ניתן למצוא צמודות מדד, צמודות למטבע זר ועוד. מרביתן גמישות ומשמעות הדבר אפשרות להחזרי סכומים נוספים מעת לעת, אפשרות למחזור, לחיסול ללא קנסות ועוד. כל הפרמטרים הללו חשובים ובכולם צריך להתחשב כדי לאפשר גמישות בהחזרים. הרצון הוא להחזיר את הסכום החודשי ולהשאיר כסף לשאר ההתחייבויות החודשיות. 

רוצים לדעת זכאי למשכנתא

יועץ בעל ניסיון מחברת Solid – פיננסים ומשכנתאות מכיר את כל הגופים הפיננסיים המספקים משכנתאות, ובמיוחד, את הבנקים המובילים. הוא יבחר ללקוח משכנתא התפורה למידותיו מבחינת כל השיקולים ובראשם המחיר. כך, הוא יוכל להוזיל אותה למינימום הנדרש. בנוסף, יכול לנהל עבורו את המשא ומתן, למלא בקשה וללוות את התהליך עד סופו.